Advocat de família

El nostre despatx disposa d’advocats experts amb la finalitat de poder oferir-li el millor servei en un àmbit tan sensible com és el dret de família.

Exemples d’assumptes tramitats al Departament de Família:

 • Acords prematrimonials i postmatrimonials
 • Matrimonis
 • Parelles de fet
 • Custòdia compartida
 • Separació i divorci de mutu acord
 • Divorci contenciós
 • Nul·litat matrimonial
 • Capitulacions matrimonials
 • Guarda i custòdia compartida
 • Modificació de mesures
 • Qüestions en l’ordre penal
 • Reclamació d’aliments
 • Menors
 • Reclamació i impugnació de filiació paternitat o maternitat
 • Reclamació de pensió d’aliments o compensatòria
 • Execució de sentències
 • Extinció del dret d’ús de l’habitatge
 • Incapacitacions. Tutela i curatela

Així mateix, li oferim la mediació familiar com a via alternativa als processos tradicionals de separació o divorci, per tal de trobar les millors mesures a adoptar.