Advocat urbanístic i immobiliari

Disposem d’advocats especialitzats en tota la problemàtica derivada del món immobiliari. Així, aquests professionals són els encarregats de trobar la solució dels problemes derivats de:

  • Contractes d’arrendament, d’arres, de compravenda, etc.
  • "Legalització" de construccions que al seu dia no van obtenir els permisos pertinents.
  • Solucions de problemes derivats de les inscripcions registrals (condicions resolutòries, censos, hipoteques, servituds, etc.).
  • Gestió i tramitació de planejament urbanístic.
  • Qüestions derivades de la disciplina urbanística (sancions per ús indegut del sòl, per falta o incompliment de llicències urbanístiques, etc.).
  • Etc.