Dret d’estrangeria

En aquesta àrea l’assessorarem perquè pugui regularitzar la seva situació tan aviat com sigui possible i pugui trobar la millor solució per a altres qüestions relacionades amb la seva estada a Espanya.

 • Assistència en dependències de comissaria i jutjat.
 • Nacionalitats.
 • Tramitació de permisos de treball i residència: sol·licitud, tràmit, renovació i modificació.
 • Recursos.
 • Reagrupació familiar.
 • Expedients de nacionalitat espanyola.
 • Modificacions de permisos.
 • Permisos excepcionals (arrelament).
 • Exempció de visat.
 • Procediments d’asil i refugi.
 • Pròrrogues d’estada.
 • Autoritzacions de retorn.
 • Expedients de matrimoni davant el Registre Civil.
 • Sol·licitud i tràmit d’expedients de reagrupació familiar.
 • Empadronaments i altres inscripcions (parelles de fet).
 • Targetes d’estudiants.
 • Etc.