Dret Mercantil

El dret mercantil és la branca del dret encarregada de regular l’exercici del comerç que codifica/sistematitza/reglamenta/ordena els actes de comerç i les relacions jurídiques derivades de la realització d’aquests.

En aquesta àrea li oferim assessorament legal en temes com ara:

 • Constitució, transformació i dissolució de societats i cooperatives.
 • Redacció d’estatuts socials.
 • Concurs de creditors en societats, autònoms i persones particulars.
 • Redacció i revisió de tot tipus de contractes i documents empresarials.
 • Redacció de contractes mercantils. Contractació industrial.
 • Preparació de juntes i actes. Assessorament als òrgans societaris.
 • Reclamacions de deutes davant els jutjats mercantils.
 • Responsabilitat dels administradors.
 • Reclamació de factures impagades
 • Dret comptable.
 • Etc.