• warning: Illegal string offset 'files' in /usr/home/pallaresfernandez.com/web/modules/upload/upload.module on line 281.
  • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /usr/home/pallaresfernandez.com/web/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.

Informació legal i protecció de dades

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB WWW.PALLARESFERNANDEZ.COM.

 Aquest lloc web és propietat d’ENTORN JURÍDIC SLP, que gira amb el nom comercial de PALLARÈS-FERNÁNDEZ, ADVOCATS, amb domicili a l’avinguda Primavera, 76, de Cerdanyola del Vallès (08290), província de Barcelona, amb NIF B63710826 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 37294, foli 182, full B306114, inscripció 2.

 Aquesta informació legal conté les condicions d’ús del lloc web www.pallaresfernandez.com que la mercantil ENTORN JURÍDIC SLP posa a disposició dels seus clients i dels usuaris d’Internet. L’accés i la utilització dels serveis que facilita aquest lloc web suposen l’acceptació d’aquestes condicions generals, que seran d’aplicació sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin.

La utilització de la web significarà l’acceptació d’aquestes condicions generals, així com de totes les condicions particulars que es puguin establir en algun o alguns dels serveis oferts. La utilització de la web significa l’acceptació d’aquestes condicions sense reserves.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

1.1 Tots els continguts que es recullen a www.pallaresfernandez.com, exceptuant que s’hi indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’ENTORN JURÍDIC SLP, entre els quals hi ha els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions i fotografies i la resta d’elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, les marques o els signes distintius de qualsevol classe continguts a la web estan protegits per la llei.

 

 1.2 ENTORN JURÍDIC SLP no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web.

 Per aquest motiu, l’usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o una part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la pàgina web o del titular d’aquests, exceptuant si disposa de l’autorització expressa i per escrit d’ENTORN JURÍDIC SLP. 

En concret, es prohibeix expressament la còpia o l’ús de les fotografies i dels texts que apareixen a la web sense el consentiment exprés i per escrit d’ENTORN JURÍDIC SLP.

 

 2. Condicions d’ús i limitació de responsabilitat

2.1 Els continguts de la web són elaborats per ENTORN JURÍDIC SLP amb finalitats únicament informatives i no es poden considerar, en cap cas, assessorament legal a l’usuari, ja que només constitueixen una opinió que pot no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades.

 

 2.2 S’adverteix expressament a l’usuari que no ha d’actuar emparat en la informació continguda a la web sense abans haver rebut assessorament professional per part d’ENTORN JURÍDIC SLP o de qualsevol altre professional del dret. En aquest sentit, ENTORN JURÍDIC SLP no es responsabilitza dels errors o les omissions que puguin contenir els continguts de la web i no es responsabilitzarà de possibles danys ocasionats per una actuació emparada en l’esmentat contingut, ni de l’aplicació o l’ús concret que es pogués fer d’aquests continguts.

 En tot cas, aquesta informació (que podrà ser modificada, desenvolupada o actualitzada a voluntat d’ENTORN JURÍDIC SLP, sense avís previ), EN CAP CAS es pot considerar assessorament legal o substitutiu d’aquest i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

 L’accés a aquesta informació no constituirà ni implicarà cap relació mercantil ni professional entre l’usuari del lloc web i ENTORN JURÍDIC SLP, el qual desaconsella que l’usuari actuï segons aquesta informació sense recórrer a un assessorament professional personalitzat.

 

 2.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals ENTORN JURÍDIC SLP no exerceix cap tipus de control. ENTORN JURÍDIC SLP no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i accedir-hi a través d’aquest lloc web tampoc implica que ENTORN JURÍDIC SLP en recomani o n’aprovi els continguts.

 

 2.4 ENTORN JURÍDIC SLP no garanteix, ni pot fer-ho, que els seus continguts o els continguts de llocs web de tercers respecte als quals existeixin enllaços en aquest lloc web estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers del nostre usuari, i per tant tampoc respondrà pels danys i els perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers. Es recomana, en tot cas, tenir instal·lats els sistemes corresponents de seguretat antivirus. ENTORN JURÍDIC SLP no es responsabilitza dels possibles danys ocasionats per l’existència dels esmentats virus o elements lesius.

 

 3. Protecció de dades

La mera visita al nostre lloc web no comporta el registre de cap dada que identifiqui l’usuari més enllà de la informació de caràcter no personal que recullen els nostres servidors (tipus de navegador utilitzat, sistema operatiu, IP d’accés, etc.) i que es fa servir per millorar la gestió del lloc web.

Malgrat tot, és possible que per a la utilització d’uns determinats serveis, com ara les consultes telemàtiques, es requereixi de l’usuari unes determinades dades de caràcter personal. En tot cas, ENTORN JURÍDIC SLP tractarà amb la màxima confidencialitat la informació i les dades personals que rebi dels usuaris d’aquest lloc web i, si bé es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat les dades que l’usuari ens faciliti voluntàriament, també facilita que aquest pugui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant a aquest efecte un escrit (amb una còpia d’un document oficial que l’identifiqui) al domicili social d’ENTORN JURÍDIC SLP, o enviant un correu electrònic a info@pallaresfernandez.com.

La sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.

ENTORN JURÍDIC SLP guardarà les dades de caràcter personal que hagi obtingut i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats d’acord amb el que estableix la normativa aplicable. 

 

4. Llei aplicable i fòrum

Aquestes condicions d’ús es regiran i s’interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

L’usuari de la xarxa i ENTORN JURÍDIC SLP, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència dels Jutjats de la ciutat de Cerdanyola del Vallès per resoldre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se de qualsevol ús d’aquest lloc web.